Denge Isı Mühendislik

sayfa-dogalgaz

Doğalgazın kaynağından alınıp son kullanılacağı yere kadar taşınmasında kullanılan boru, birleştirme parçası ve ekipmanların tümüne birden doğalgaz tesisatı denir. Tesisatta hesaplamalar basınç kaybı ve hız faktörleri göz önüne alınarak tesisat elemanları ve boru çapları belirlenmektedir.

Bu sistem ana arterlerde oluşturulan hat ile başlar odalarımızdaki peteklerde sona erer. Doğalgaz tesisatı denildiğinde aklımıza; kombi ve petekler gelmektedir. Doğalgazın kullanımı ucuz, rahat ve kolaydır.

Doğalgazın Özelllikleri

Doğalgaz renksiz, kokusuz ve zehirli olmayan bir gazdır. Ticari kullanıma arz edilen Doğalgazda genellikle % 80-95 metan (CH4) , % 5-10 etan (C4 H10) ve propan (C3 H8) gibi hidrokarbonlar mevcuttur. Geri kalan yüzde ise genellikle azot (N2), karbondioksit (CO2), hidrojensülfür (H2S) ile helium (He) gazlarından oluşmaktadır. Dogalgazın alt ısıl değeri 30 – 45 MJ/Nm³, havaya göre yoğunluğu 0.58 – 0.79 (Hava=1.0) arasındadır. Doğalgaz mavi alevle yanar ve hava ile belirli oranda karıştığında patlama Özellliği vardır (% 5-15 arasında). Doğalgaz içinde yanmayan madde bulunmadığı için tümü yanar, hava ile çok iyi karışabildiğinden hava fazlalık katsayısı bir civarındadır. Yanmamış yakacak kaybı yoktur. Baca kaybı ise diğer yakacaklara göre çok azdır. Eğer Doğalgaz rezervinde kükürt var ise, üretilen gazda da Hidrojensülfür görülür. Bu bileşenin dağıtım şebekesinde ve kullanım yerlerinde meydana getireceği korozyonu önlemek amacıyla Doğalgaz şebekeye verilmeden önce genellikle temizlenir.

Doğalgazın Bazı Özelllikleri 

1. Doğalgaz zehirsizdir.
2. Belirli oranda hava ile karışması sonucunda patlar.
3. Doğalgaz havadan daha hafiftir.
4. Doğalgaz kuru olan bir gazdır.
5. Doğalgaz ısıl değerri, ortalama 35,860 MJ/m3 ‘tür.
6. Çevreyi kirletmez.
7. Yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez.
8. Otomatik kontrole uygundur.
9. Doğalgaz kazanları yüksek verimlidir.