Denge Isı Mühendislik

sayfa-yangin

Ülkemizde de geçerli olan uluslararası yangın yönetmeliklerine uygun olarak yangından korunma tedbirleri alınmaktadır. Her türlü şarta uygun yangın dolapları ve sprink tesisatlarının yanında endüstriyel tesislerde bulunan cihazların korunmasını amaçlar.

Yangın tesisatı, itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları sağlama görevi yapar. Yangından doğabilecek can kaybının yanı sıra zararları önlemenin veya azaltmanın en başta gelen yolu, yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri almaktır. Yine yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önemlerinin alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir. Bir binayı yanmaz olarak inşa etmek mümkün değildir. O halde yapılacak en akıllıca iş onu güvenli hale getirmektir.

Yangınla mücadele tesisatlarında öncelikle binanın tehlike sınıfını belirlemek gerekmektedir. 2002 yılında kanunlaşan binalarda yangından korunma ile ilgili yönetmeliğe göre binalar 3 ana sınıfta toplanmıştır.

Düşük tehlike sınıfı binalar

 Konutlar, hastaneler, okullar, tiyatro vb.

Orta tehlike sınıfı binalar

 Üretim birimleri, fırınlar, tekstil, matbaa vb.

Yüksek tehlike sınıfı binalar

 Boyahaneler, plastik üretimi yapan binalar, yanıcı ve patlayıcı sıvı veya gaz üretimi yapan yerler vb.

Başlıca yangın tesisatı uygulamaları

 • PE Elektro füzyon ve alın kaynaklı çevre yangın hidrant sistemleri
 • Bina içi yangın dolap sistemleri
 • Saha tipi hidrant yangın dolap sistemleri
 • Sulu ve kuru sprinkler sistemleri
 • FM200 temiz gazlı söndürme sistemleri
 • Argon gazlı söndürme sistemleri
 • CO2 gazlı söndürme sistemleri
 • Köpüklü söndürme sistemleri
 • Kuru kimyasal söndürme sistemleri
 • Watermist (su sisi) sistemleri
 • Davlumbaz içi söndürme sistemleri
 • Duman egzost ve basınçlandırma sistemleri
 • Modüler tip su depoları ve tesisatları
 • Yivli Kaplin Bağlantıları
 •  Yangın pompa istasyonları